Boendefrågor

 
Inflyttning
Tillsammans med ditt kontrakt har du fått en broschyr gällande allmän information för hyresgäster hos oss. Vad som är viktigt att tänka på vid inflyttning är att  ändra din hemförsäkring och göra adressändring. Vi kontaktar dig gällande tid för besiktning inför inflyttning samt överlämnande av nycklar.
 
Felanmälan
Uppkommer skada som omedelbart måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte skall uppstå, är hyresgästen skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan. Vid ej akuta fel går det bra att lämna er felanmälan direkt här på vår hemsida. Vid akuta fel under ej arbetstid skall du ringa SOS alarm, tel 0910-70 12 44.
 
Skötsel av lägenheten
Som hyresgäst skall du under hyrestiden väl vårda lägenheten. Du är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom eget vållande eller av någon som gästar lägenheten.
 
Tvättstugan
För en väl fungerande tvättstuga krävs att tvättiderna respekteras. Efter varje genomfört tvättpass skall tvättstugan tömmas. Dessutom är det varje hyresgästs skyldighet att städa tvättstugan, torka av maskiner och tömma eventuella filter. Lämna alltid tvättstugan såsom du själv vill att den skall se ut när du kommer dit.
 
Uppsägning
Uppsägning skall, för att vara gällande, ske skriftligen och vara hyresvärden tillhanda senast den sista i månaden. Uppsägningstiden är tre månader, vilket innebär att avflyttning kommer att ske tidigast till det månadsskifte som inträffar tre månader från uppsägningen.
 
Avflyttning
Efter det att du gjort din uppsägning skickar vi en bekräftelse på densamma, där det framgår hur många nycklar som kvitterats ut samt vad som gäller för besiktning av lägenheten. Vid avflyttning skall lägenheten städas noggrant, vi bifogar städtips tillsammans med bekräftelsen. Är du osäker på vad som krävs är du välkommen att kontakta oss för vidare instruktioner.