Företagsfakta

 
Nordvestor Förvaltning AB äger och förvaltar 20 fastigheter med en uthyrningsbar yta av 41 171 kvm. Fastighetsbeståndet utgörs av såväl bostads- som kommersiella fastigheter.
Nordvestor har även ett dotterbolag, Nordvestor Broker AB, Mäklarhuset.
 
Utöver det egna beståndet bedriver Nordvestor ekonomisk förvaltning för börsnoterade fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare
 
Omsättning:
 
Antal anställda: 10 st i Nordvestor Förvaltning AB och 4 st i Nordvestor Broker AB (Mäklarhuset)