Kvalitet och service

 
Kvaliteten i fastigheterna beror egentligen på kvaliteten i relationerna mellan oss och våra kunder.
 
Vi är ett serviceproducerande fastighetsbolag. Vårt mest framträdande karaktärsdrag är flexibilitet. Därför inbjuder vi kunder och hyresgäster till kontinuerlig dialog. Alltid samma kontaktperson, regelbundna avstämningar och en lyhördhet inför förändringsbehov, ska få våra kunder att uppleva att vi erbjuder mycket mer än väggar, golv och tak.
 
De lokaler och kontor vi hyr ut till kommersiell verksamhet ska fungera som ett konkurrensmedel och en integrerad del av företagets profil. Innehåll och utformning sker självklart helt efter kundens önskemål, givetvis vid inflyttning, men också senare när förutsättningarna ändras.
 
Med ett stort bestånd i centrala Skellefteå har vi goda förutsättningar att erbjuda rätt lokal eller bostad. Den dag hyresgästen behöver öka eller minska sina ytor, har vi tack vare vår storlek goda möjligheter att genom byten inom beståndet hitta bättre lösningar.
 
Vår ambition är noll fel och inga reklamationer. Det förutsätter att vi tänker minst ett steg i förväg och ständigt arbetar med förebyggande åtgärder. Men också att vi är mycket intresserade av de svagheter som våra kunder kan tänkas hitta.
 
Genom regelbundna driftskontroller och pedagogiska instruktioner för drift och skötsel av utrustning, ser vi till att alla snabbt kan följas upp och åtgärdas. Vår service anpassas efter varje kunds unika behov.
 
God beredskap betyder i praktiken att vi alltid ska vara lätta att få tag på. Våra kunder behöver bara hålla reda på ett enda telefonnummer: 0910-504 00. Senast samma dag ger vi besked om när, och av vem, problemet kommer att åtgärdas.