Medarbetare

 
Utan motiverade och serviceinriktade medarbetare har våra utfästelser om kvalitet och service inget praktiskt värde. Därför är personalen en viktig förutsättning för att vi ska kunna göra våra kunder nöjda.
 
Vår storlek som fastighetsägare ger oss förutsättningar att driva en rationell teknisk och ekonomisk förvaltning och hålla egen kompetens inom nyckelområden.
 
Våra fastighetsskötare har breda och gedigna kunskaper inom bl a ventilation och byggnadsteknik.
 
Vår administrativa personal är utrustad med ett avancerat system för hyresadministration och redovisning.
 
Tack vare en specialanpassad modul har vi förutsättningar att kostadseffektivt sköta åtaganden inom ekonomisk förvaltning för våra kunder bland andra fastighetsägare, framför allt bostadsrättsföreningar.