Nordvestor Fastigheter AB

Nordvestor Fastigheter AB äger 8 fastigheter med en uthyrningsbar yta av ca 30 300 kvm. Fastighetsbeståndet utgörs av såväl bostäder som kommersiella lokaler.

Nordvestor Fastigheter AB ägs av Nordvestor Förvaltning AB (50 %) och Norra Västerbotten Fastighets AB (50 %).

Utöver det egna beståndet bedriver Nordvestor Förvaltning AB ekonomisk och teknisk förvaltning i uppdrag av bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

Nordvestor Fastigheter AB, Fördelning lokalslag

Munkdiagram som visar fördelningen av Nordvestor Fastigheter ABs lokalslag. 53% är butiker, 26% är Kontor, 12% är bostäder. Resterande 9% betecknas som "övrigt". ButikerMörkare blå färg motsvarar 53% av diagrammet och står för lokalslaget butiker. 53%KontorMörkare grå färg motsvarar 26% av diagrammet och står för lokalslaget kontor. 26%BostäderLjusare blå färg motsvarar 12% av diagrammet och står för lokalslaget bostäder. 12%ÖvrigtLjusare grå färg motsvarar 9% av diagrammet och står för lokalslaget Övrigt. 9%

Fördelning av den total ytan på 30271 m²

Kort om oss

Antal fastigheter8
KunderCirka 45 hushåll, 70 företagskunder
Uthyrningsgrad, yta95,2 %
Total uthyrningsbar ytaCirka 30 300 kvm
Antal anställda10
MarknaderSkellefteå
Grundades1996
Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.